top of page
Susanna (17 of 24).jpg

LUONTOKOULU-PÄIVÄT

TUETAAN OPETUSSUUNNITELMAN
TOTEUTUMISTA

Luontokoulutoiminnalla vahvistetaan lasten ja nuorten luontosuhdetta ja tuetaan kestävään elämäntapaan kasvamista. Toiminta perustuu kiinteästi valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. 

 

Luontokoulutoiminnan avulla voidaan tältä osin tukea opetussuunnitelman toteutumista. Oppiminen luontokoulussa on elämyksellistä ja tutkivaa. Oppimisympäristönä on yleensä luonto, museo tai luontokeskus. Ohjelmakokonaisuudet kestävät muutamia tunteja ja niihin osallistutaan haun tai ilmoittautumisen kautta. Luontopainotteisuus näkyy lisäksi kestävän kehityksen teemojen korostamisena kaikessa koulutoiminnassa. 

aldo-hernandez-sF4grbIu6sE-unsplash.jpg

LUONTOKOULU-
OHJELMAT

LUONTOKOULUOHJELMAT

Luonnon monimuotoisuutta etsimässä

4. luokat

Kesto: 3,5 h

Kohderyhmä: 10-11-vuotiaat

Tavoitteet: 

 • Vahvistaa oppilaan luontosuhdetta

 • Syventää kiinnostusta luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan

 • Kehittää oppilaan luonnontuntemusta

 • Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkitystä

 • Edistää oppilaan tahtoa kunnioittaa luontoa​

Pajassa opitaan kokemuksellisesti ja toiminnallisesti luonnon monimuotoisuudesta. Aluksi pohditaan toiminnallisen leikin avulla, mitä luonnon monimuotoisuus on. Päivän aikana luontoa tutkitaan ja leikeissä ja tehtävissä eläydytään luonnossa elävien eläinten asemaan.

Ohjelmaan sisältyy evästauko nuotion ääressä Sahajärven rannalla. Huom. nuotiota ei ole ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikaan.

Kartanometsän salaisuudet

3.-4. luokat

Kesto: 4 h

Kohderyhmä: 9-11-vuotiaat

 

Tavoitteet:

 • Nauttia luonnosta

 • Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen

 • Rohkaista lasta liikkumaan luonnossa

 

Koko luontokoulupäivä vietetään metsässä. Liikkeelle lähdetään vanhalta vesivoimalalta ja paluu tapahtuu Teijon koululle. Välillä nautitaan eväät nuotion äärellä Sahajärven rannassa. (Metsäpalovaroituksen aikaan ei ole nuotiota.)

 

Jokaisella metsällä on oma tarinansa. Tällä kertaa tutustumme Teijon kansallispuistossa sijaitsevan luonnonsuojelualueen rikkaaseen lehtometsään. Siellä asustaa monenlaisia kasvi- ja eläinlajeja. Samalla nautitaan pieni pala Teijon historiaa; miten on mahdollista, että suomalaisessa metsässä kasvaa douglaskuusia?

Metsä ja runo

5.-6. luokat

Kesto: 4 h

Kohderyhmä: 11-13-vuotiaat

Tavoitteet:

 • Tutustua erilaisiin runoihin ja ymmärtää luonnon vaikutus niissä

 • Kokea elämyksellinen ja ikimuistoinen luontopäivä sekä syventää omaa luontosuhdetta kokemuksellisesti

 • Tutustua Teijon kansallispuistoon

 

Metsä ja runo -työpajassa lapset pääsevät mukaan suomalaisten runoilijoiden sielunmaisemaan ulkoluokkahuoneessa. Maisemia ja lähiympäristöä katsellen ja tutkien kerätään sanoja kauniista näkymästä, luonnon äänistä ja tuoksuista - aistien suomalaisen luonnon kauneutta. Sanoista muotoillaan yhdessä runoja.

 

Ruokailuhetki järjestetään Sahajärven rannalla. Huom. Metsäpalovaroituksen aikaan ei ole nuotiota.

METSÄHUVIPUISTO
ALAKOULUILLE
METSÄNHALTIJAN KIERRÄTYSTUOKIO (varhaiskasvatukseen)

KIERRÄTYSTUOKIO
(alkuopetukseen)

Kesto: 45min

Kohderyhmä: esiopetuksesta 2. luokkaan

Tavoitteet:

 • Kehittää oppilaan luontosuhdetta

 • Tukea oppilaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

 • Lisätä oppilaan tietoja ja taitoja kierrätyksestä sekä lajittelusta

Oppitunnin aikana oppilaat pääsevät tutustumaan kierrätykseen. Tunnin aluksi he pääsevät tutustumaan, mitkä tuotteet kuuluvat mihinkin kierrätyspisteeseen. Käsittelyssä ovat muun muassa muovi, kartonki, sekajäte ja paperi. Tämän jälkeen oppilaat pääsevät harjoittelemaan lajittelua käytännössä, kun he saavat tehtäväkseen lajitella pestyjä ja puhtaita oikeita roskia.

 

Lajittelun ohella ideana on havainnollistaa, miten sekajätteeseen joutuneille tavaroille voisikin keksiä muita kierrätystapoja.

METSÄNHALTIJAN
KIERRÄTYSTUOKIO 
(varhaiskasvatukseen)

Kesto: 1-1,5 h

Kohderyhmä: 3-5-vuotiaat

Tavoitteet:

 • Kehittää lapsen luontosuhdetta

 • Lisätä hänen tietoisuuttaan kierrätyksestä

 • Kehittää hänen taitojaan lajitella jätteitä ja tunnistaa, mikä on jätettä

 • Tukea lapsen vuorovaikutus- ja yhteystaitoja sekä kielellistä osaamista

Kierrätysaiheisen kokonaisuuden aikana lapset pääset tutustumaan kartongin, muovin ja sekajätteiden kierrätykseen. He oppivat, mitkä jätteet näihin kuuluvat, ja mikä ylipäätänsä on jätettä. Ideana on havainnollistaa, miten sekajätteeseen joutuneille tavaroille voisikin vielä keksiä uusia käyttötapoja.

 

Kun nimet ja roskiksiin kuuluvat asiat ovat lapsille tuttuja, pääsevät he lajittelemaan pestyjä ja puhtaita oikeita roskia.

 

Ohjelman vetäjä pukeutuu metsänhaltijaksi, jonka avulla lapset tutustuvat metsän maailmaan. Kokonaisuuden jälkeen jokainen lapsi saa kultaisen kävyn kiitokseksi luonnon puolesta toimimisesta.

Mistä ohjelmata olet kiinnostunut:

Kiitos, olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

TIEDUSTELE LUONTOKOULUPÄIVÄÄ:

TIEDUSTELE LUNTOULUPÄIVÄÄ
bottom of page